Skip to content

Contact

Don’t be a Stranger
Zoek contact met ons

Wil je contact met ons ? dat kan vul hieronder het formulier in of stuur een Mail naar info@buze.nl

Voor oefenruimtes en info over het pand kun je mailen met de beheerder: H.Kooij@beheerwelzijn.nl

Wil je spelen in de Buze of weet je een band die we echt moeten boeken? stuur dan een mail naar Bookings@buze.nl 

 

 

Adres:
Oostwijkstraat 110
8331 EG Steenwijk

onze huis regels

Huisregels
In De Buze zijn de in Nederland geldende wetten en normen van toepassing.
• Respect voor medebezoekers, De Buze-medewerkers en het gebouw is vereist.
• Houd rekening met de buurt en veroorzaak geen overlast op straat.
• De Buze is niet aansprakelijk voor het kwijtraken van, of schade aan, kleding en/of andere
eigendommen van bezoekers.
• In De Buze is roken NIET toegestaan.
• Ter voorkoming van overlast voor de buurt is het alleen toegestaan te roken binnen de
hekken van het plein van de Buze.
• Denk er om: bij het verlaten van het gebouw bij evenementen met betaalde entree, dien je in
bezit te zijn van ofwel een stempel ofwel een entreebandje. Mocht deze niet aanwezig zijn
kan bij het herintreden van het gebouw de toegang worden ontzegd.
• Het maken van Audio- en/of video-opnamen is zonder toestemming vooraf van de artiesten
niet toegestaan.
• Eenieder die De Buze bezoekt, stemt toe met het maken van opnames.
• Reeds gekochte toegangskaarten of consumptiemunten worden niet retour genomen.
• Bij binnentreden van het gebouw kan om identificatie gevraagd worden.
• Bij binnentreden van het gebouw kan worden gefouilleerd.
• Om veiligheidsredenen is pogoën, crowdsurfen en/of stagediven niet toegestaan.
• Om gehoorbeschadiging te voorkomen wordt het gebruik van oordoppen aangeraden. De
Buze is niet aansprakelijk voor het oplopen van eventuele beschadigingen aan het gehoor.
• Iedere vorm van geweld, inclusief (seksueel) intimiderend gedrag, is verboden.
• Iedere vorm van discriminerend gedrag, zowel mondeling als schriftelijk, is verboden.
• Handel in hard en softdrugs, evenals het in bezit hebben en gebruik ervan is niet toegestaan
in De Buze.
• Onder de 18 jaar wordt geen alcohol geschonken.
• Het zelf meenemen van (alcoholische) dranken en/of etenswaren is niet toegestaan
• Gebruik van de garderobe is op eigen risico.
• Het gebruiken of bij zich hebben van wapens is verboden. Bij wapenbezit zal te allen tijde
zonder overleg de politie worden gewaarschuwd.
De Buze en haar officieel erkende portiers hebben het recht bij gegronde redenen personen de
toegang te ontzeggen en/of bij overtreding van de huisregels uit het pand te verwijderen. Ook kan de
politie worden gewaarschuwd.

DISCLAIMER De Buze besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de
gegevens. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. De Buze is niet aansprakelijk voor schade als
gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van
informatie via internet of technische storingen. Alle informatie is onder voorbehoud van tussentijdse
wijzigingen.

KAARTVERKOOP & PRIVACYBELEID De Buze behandelt je persoonsgegevens op een manier die in
overeenstemming is met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, wat betekent dat jouw gegevens
alleen worden gebruikt voor datgene wat hierboven beschreven is tenzij anders overeengekomen is.
Om een bestelling te verwerken hebben we je persoonsgegevens nodig. Je persoonsgegevens
worden verwerkt in ons klantenbestand. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Je
emailadres kunnen wij (indien je daar toestemming voor hebt gegeven bij aanmelding) gebruiken om
je via e-mail op de hoogte te houden van nieuws. Bijvoorbeeld als een concert waarvoor je kaarten
hebt gekocht is afgelast of om te melden dat er een topartiest naar De Buze komt. Wij zullen je
maximaal 2 keer per maand mailen.
Je betaalgegevens zijn beveiligd tegen misbruik. Voor je online betaling maken wij gebruik van
betaalmethoden die door de banken zijn goedgekeurd en uitgebreid zijn beveiligd.
Reeds gekochte kaarten worden niet retour genomen.
Door onvoorziene omstandigheden kan het voorkomen dat activiteiten worden verplaatst of
geannuleerd. In dit geval zal De Buze het toegangsgeld restitueren of een nieuwe datum van dezelfde
activiteit aanbieden.
Handel in tickets met als doel het verkrijgen van winst is niet toegestaan. Op verdenking hiervan
wordt betreffende kaart en/of afhaalbewijs ongeldig gemaakt.

GELUID
Blootstelling aan harde muziek kan leiden tot gehoorbeschadiging. De Buze houdt zich aan de
wettelijk vastgestelde geluidsnormen en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele
schade.
LEEFTIJD Zodra duidelijk een minimumleeftijd wordt aangegeven op de uitingen (site+ maandflyer
etc.). Dan wordt de minimumleeftijd aangehouden die wordt vermeld op de uitingen voor ALLE
bezoekers.

ALCOHOLBELEID Per 1 januari 2014 is de minimale leeftijd voor alcoholgebruik in Nederland
verschoven naar 18+, dit geldt uiteraard ook voor bezoekers van De Buze. Voor bezoekers boven de
18 hebben wij (bij twijfel over leeftijd) speciale bandjes, deze zijn bij de entree verkrijgbaar. De
bandjes zijn bedoeld voor mensen tussen de 18 en 25 jaar oud, tot deze leeftijd zullen wij vragen
naar legitimatie bij de entree en/of de bar. De polsbandjes zijn altijd bij de entree verkrijgbaar op
vertoon van identiteitsbewijs. Het gebruik van alcohol onder de 18 is verboden, hier wordt dus ook
op gecontroleerd door het aanwezige personeel. Net als in het dagelijks leven is het verplicht om
identiteitsbewijs bij je te hebben, ben je niet in het bezit hiervan dan kunnen wij je de toegang tot De
Buze weigeren.