Buze

In De Buze zijn de in Nederland geldende wetten en normen van toepassing. 

Respect voor medebezoekers, De Buze-medewerkers en het gebouw is vereist. 
Houd rekening met de buurt en veroorzaak geen overlast op straat. 
Het betreden van het gebouw en/of terrein en het bijwonen van of deelnemen aan activiteiten van De Buze geschiedt op eigen risico. De Buze is niet aansprakelijk voor verlies c.q. schade aan goederen of (persoonlijk) letstel als gevolg van het betreden van de Buze.

In De Buze is roken NIET toegestaan. 
Ter voorkoming van overlast voor de buurt is het alleen toegestaan te roken binnen de hekken van het plein van de Buze. 

Denk er om: bij het verlaten van het gebouw bij evenementen met betaalde entree, dien je in bezit te zijn van ofwel een stempel ofwel een entreebandje. Mocht deze niet aanwezig zijn kan bij het herintreden van het gebouw de toegang worden ontzegd. 

Het maken van professionele Audio- en/of video-opnamen is zonder toestemming vooraf van de artiesten niet toegestaan. 

Eenieder die De Buze bezoekt, stemt toe met het maken van opnames.
Reeds gekochte toegangskaarten of consumptiemunten worden niet retour genomen. 

Bij binnentreden van het gebouw kan om identificatie gevraagd worden. 
Bij binnentreden van het gebouw kan worden gefouilleerd. 

Om veiligheidsredenen is pogoën, crowdsurfen en/of stagediven niet toegestaan. 

Om gehoorbeschadiging te voorkomen wordt het gebruik van oordoppen aangeraden. De Buze is niet aansprakelijk voor het oplopen van eventuele beschadigingen aan het gehoor. 

Iedere vorm van geweld, inclusief (seksueel) intimiderend gedrag, is verboden. 

Iedere vorm van discriminerend gedrag, zowel mondeling als schriftelijk, is verboden. 
Handel in hard en softdrugs, evenals het in bezit hebben en gebruik ervan is niet toegestaan in De Buze. 

Onder de 18 jaar wordt geen alcohol geschonken. Voor bezoekers boven de 18 hebben wij (bij twijfel over leeftijd) speciale bandjes, deze zijn bij de entree verkrijgbaar.   De bandjes zijn bedoeld voor mensen tussen de 18 en 25 jaar oud, tot deze leeftijd zullen wij vragen naar legitimatie bij de entree en/of de bar. De polsbandjes zijn altijd bij de entree verkrijgbaar op vertoon van identiteitsbewijs.
Het zelf meenemen van (alcoholische) dranken en/of etenswaren is niet toegestaan 

Gebruik van de garderobe is op eigen risico.

Het gebruiken of bij zich hebben van wapens is verboden. Bij wapenbezit zal te allen tijde zonder overleg de politie worden gewaarschuwd. 
De medewerkers van de Buze en/of haar officieel erkende portiers hebben het recht bij gegronde redenen personen de toegang te ontzeggen en/of bij overtreding van de huisregels uit het pand te verwijderen. Ook kan de politie worden gewaarschuwd. 

Daar waar in deze huisregels De Buze wordt genoemd word alsmede Stichting Poppodium de Buze bedoeld.

ANULERING
Door onvoorziene omstandigheden kan het voorkomen dat activiteiten worden verplaatst of geannuleerd. In dit geval zal De Buze het toegangsgeld restitueren of een nieuwe datum van dezelfde activiteit aanbieden. 

VERKOOP (DOOR OF AAN DERDEN)
Handel in tickets met als doel het verkrijgen van winst is niet toegestaan. Op verdenking hiervan wordt betreffende kaart en/of afhaalbewijs ongeldig gemaakt. 
Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de Buze  goederen te verhandelen op of rond het terrein van De Buze.

GELUID 
Blootstelling aan harde muziek kan leiden tot gehoorbeschadiging. De Buze houdt zich aan de wettelijk vastgestelde geluidsnormen en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade. 

LEEFTIJD
Zodra duidelijk een minimumleeftijd wordt aangegeven op de uitingen (site+ posters of andere aankondigingen), dan wordt de minimumleeftijd aangehouden die wordt vermeld op de uitingen voor ALLE bezoekers. 

ALCOHOLBELEID
Per 1 januari 2014 is de minimale leeftijd voor alcoholgebruik in Nederland verschoven naar 18+, dit geldt uiteraard ook voor bezoekers van De Buze. Voor bezoekers boven de 18 hebben wij (bij twijfel over leeftijd) speciale bandjes, deze zijn bij de entree verkrijgbaar.   De bandjes zijn bedoeld voor mensen tussen de 18 en 25 jaar oud, tot deze leeftijd zullen wij vragen naar legitimatie bij de entree en/of de bar. De polsbandjes zijn altijd bij de entree verkrijgbaar op vertoon van identiteitsbewijs.   Het gebruik van alcohol onder de 18 is verboden, hier wordt dus ook op gecontroleerd door het aanwezige personeel. Net als in het dagelijks leven is het verplicht om identiteitsbewijs bij je te hebben, ben je niet in het bezit hiervan dan kunnen wij je de toegang tot De Buze weigeren.

DISCLAIMER:
Poppodium De Buze besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. De Buze is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet of technische storingen. Alle informatie is onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. 

KAARTVERKOOP & PRIVACYBELEID
De Buze behandelt je persoonsgegevens op een manier die in overeenstemming is met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, wat betekent dat jouw gegevens alleen worden gebruikt voor datgene wat hierboven beschreven is tenzij anders overeengekomen is. 

Om een bestelling te verwerken hebben we je persoonsgegevens nodig. Je persoonsgegevens worden verwerkt in ons klantenbestand. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Je e-mailadres kunnen wij (indien je daar toestemming voor hebt gegeven bij aanmelding) gebruiken om je via e-mail op de hoogte te houden van nieuws. Bijvoorbeeld als een concert waarvoor je kaarten hebt gekocht is afgelast of om te melden dat er een topartiest naar De Buze komt. Wij zullen je maximaal 2 keer per maand mailen. 

Je betaalgegevens zijn beveiligd tegen misbruik. Voor je online betaling maken wij gebruik van betaalmethoden die door de banken zijn goedgekeurd en uitgebreid zijn beveiligd. 

TENSLOTTE
Bedenk in alle gevallen dat je voor jouw en ieders plezier in de Buze komt. Wees verstandig en ken je grens. Denk bij het verlaten van het terrein aan de buren en omgeving. Wat ons betreft wordt Poppodium de Buze een groot succes. Hier hebben wij jouw medewerking bij nodig.

© 2024