Buze

Huisregels 50 jaar Buze – A Rocktown Revival:
We vertrouwen erop dat je de huisregels van 50 jaar Buze – A Rocktown Revival naleeft en dat je aanwijzingen door of vanwege de organisatie en/of het bevoegd gezag opvolgt. Houd je je niet aan de huisregels, dan kan de organisatie je toegang tot het festivalterrein ontzeggen, zonder enige vorm van compensatie. Wanneer je het 50 jaar Buze – A Rocktown Revival bezoekt ga je akkoord met deze huisregels en de algemene huisregels van Poppodium de Buze.

Aansprakelijkheid
Het betreden van het festivalterrein en het bijwonen van het festival geschiedt op eigen risico van de bezoeker. 50 jaar Buze – A Rocktown Revival is niet aansprakelijk voor verlies c.q. schade aan goederen of persoonlijk letstel als gevolg van het bijwonen van het festival.

Legitimatie
Tijdens het festival moet je je, net als in de rest van Nederland, kunnen legitimeren.

Wat je niet mag meenemen

Onderstaande zaken mag je als bezoeker niet meenemen naar het festivalterrein of de parkeerplaatsen:

  • glas, blik, vuurwerk, vlaggenstokken, paraplu’s en wandelstokken (m.u.v. medische krukken en hulpmiddelen), (vuur)wapens, gevaarlijke voorwerpen, generatoren en muziekinstallaties;
  • drugs; Handel in en/of gebruik van drugs is niet toegestaan.
  • alle (andere) goederen die in strijd zijn met de Nederlandse wetgeving;
  • zelf meegenomen eten en/of drank;  Wij zullen onze kosten via de verkoop van consumpties moeten terug verdienen. Wij tolereren om deze reden geen zelf meegebrachte consumpties.
    Als gevolg van dit beleid zullen zelf meegebrachte consumpties (of meegebracht door derden) in genomen worden door beveiligingspersoneel en niet worden geretourneerd.
  • huisdieren.
  • U wordt mogelijk gefouilleerd cq uw tassen worden gecontroleerd door de beveiliging

Goederen worden in beslag genomen. Mocht je twijfelen of je iets mee mag nemen, informeer dan vooraf bij de organisatie. Laat waardevolle spullen zoveel mogelijk thuis.

Toegangsleeftijd
Er geldt een minimum adviesleeftijd van 18 jaar. Jongere bezoekers dienen te worden begeleid door een verantwoordelijke meerderjarige.

Gebruik van alcoholische dranken
Wij schenken geen alcoholische dranken aan jongeren onder de 16 jaar! Het barpersoneel kan je om legitimatie vragen. Daarnaast staan wij voor een verantwoord alcoholgebruik. Misbruik van alcohol wordt niet getolereerd.

Handel
Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de organisatie goederen te verhandelen op of rond het festivalterrein of de parkeerterreinen.

Gebouwen, Podia en Crowdsurfen
Het is verboden de gebouwen beklimmen, beplakken of anderzijds wijzigingen aan te brengen.
Daarbij is het voor publiek niet toegestaan het podium te betreden. Crowdsurfen is verboden.

Vuur
Open vuur en fakkels zijn verboden op en rond het festivalterrein.

Beveiliging en Politie
Op het gehele terrein wordt toezicht gehouden door beveiligingspersoneel. U dient te allen tijde de aanwijzingen van het beveiligingspersoneel op te volgen. Indien  u vragen/opmerkingen heeft, kunt u altijd bij het beveiligingspersoneel terecht. Het niet naleven van de huisregels of bij provocatie en opzettelijke vernieling zal verwijdering van het terrein tot gevolg hebben.
Bij constatering van onrechtmatigheden wordt aangifte gedaan bij de politie.

Overig
In geval van twijfel of discussie heeft de festivalorganisatie of de verantwoordelijke in kwestie altijd gelijk.

Tenslotte
Bedenk u in alle gevallen dat het feest is. Wees verstandig en ken uw grens. Denk bij het verlaten van het terrein aan de buren en omgeving. Wat ons betreft word 50 jaar Buze – A Rocktown Revival een jaarlijks terugkerend evenement. Hier hebben wij uw medewerking bij nodig. Veel plezier namens de organisatie toegewenst.


Algemene huisregels Poppodium de Buze

In De Buze zijn de in Nederland geldende wetten en normen van toepassing. 

Respect voor medebezoekers, De Buze-medewerkers en het gebouw is vereist. 
Houd rekening met de buurt en veroorzaak geen overlast op straat. 
Het betreden van het gebouw en/of terrein en het bijwonen van of deelnemen aan activiteiten van De Buze geschiedt op eigen risico. De Buze is niet aansprakelijk voor verlies c.q. schade aan goederen of (persoonlijk) letstel als gevolg van het betreden van de Buze.

In De Buze is roken NIET toegestaan. 
Ter voorkoming van overlast voor de buurt is het alleen toegestaan te roken binnen de hekken van het plein van de Buze. 

Denk er om: bij het verlaten van het gebouw bij evenementen met betaalde entree, dien je in bezit te zijn van ofwel een stempel ofwel een entreebandje. Mocht deze niet aanwezig zijn kan bij het herintreden van het gebouw de toegang worden ontzegd. 

Het maken van professionele Audio- en/of video-opnamen is zonder toestemming vooraf van de artiesten niet toegestaan. 

Eenieder die De Buze bezoekt, stemt toe met het maken van opnames.
Reeds gekochte toegangskaarten of consumptiemunten worden niet retour genomen. 

Bij binnentreden van het gebouw kan om identificatie gevraagd worden. 
Bij binnentreden van het gebouw kan worden gefouilleerd. 

Om veiligheidsredenen is pogoën, crowdsurfen en/of stagediven niet toegestaan. 

Om gehoorbeschadiging te voorkomen wordt het gebruik van oordoppen aangeraden. De Buze is niet aansprakelijk voor het oplopen van eventuele beschadigingen aan het gehoor. 

Iedere vorm van geweld, inclusief (seksueel) intimiderend gedrag, is verboden. 

Iedere vorm van discriminerend gedrag, zowel mondeling als schriftelijk, is verboden. 
Handel in hard en softdrugs, evenals het in bezit hebben en gebruik ervan is niet toegestaan in De Buze. 

Onder de 18 jaar wordt geen alcohol geschonken. Voor bezoekers boven de 18 hebben wij (bij twijfel over leeftijd) speciale bandjes, deze zijn bij de entree verkrijgbaar.   De bandjes zijn bedoeld voor mensen tussen de 18 en 25 jaar oud, tot deze leeftijd zullen wij vragen naar legitimatie bij de entree en/of de bar. De polsbandjes zijn altijd bij de entree verkrijgbaar op vertoon van identiteitsbewijs.
Het zelf meenemen van (alcoholische) dranken en/of etenswaren is niet toegestaan 

Gebruik van de garderobe is op eigen risico.

Het gebruiken of bij zich hebben van wapens is verboden. Bij wapenbezit zal te allen tijde zonder overleg de politie worden gewaarschuwd. 
De medewerkers van de Buze en/of haar officieel erkende portiers hebben het recht bij gegronde redenen personen de toegang te ontzeggen en/of bij overtreding van de huisregels uit het pand te verwijderen. Ook kan de politie worden gewaarschuwd. 

Daar waar in deze huisregels De Buze wordt genoemd word alsmede Stichting Poppodium de Buze bedoeld.

ANULERING
Door onvoorziene omstandigheden kan het voorkomen dat activiteiten worden verplaatst of geannuleerd. In dit geval zal De Buze het toegangsgeld restitueren of een nieuwe datum van dezelfde activiteit aanbieden. 

VERKOOP (DOOR OF AAN DERDEN)
Handel in tickets met als doel het verkrijgen van winst is niet toegestaan. Op verdenking hiervan wordt betreffende kaart en/of afhaalbewijs ongeldig gemaakt. 
Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de Buze  goederen te verhandelen op of rond het terrein van De Buze.

GELUID 
Blootstelling aan harde muziek kan leiden tot gehoorbeschadiging. De Buze houdt zich aan de wettelijk vastgestelde geluidsnormen en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade. 

LEEFTIJD
Zodra duidelijk een minimumleeftijd wordt aangegeven op de uitingen (site+ posters of andere aankondigingen), dan wordt de minimumleeftijd aangehouden die wordt vermeld op de uitingen voor ALLE bezoekers. 

ALCOHOLBELEID
Per 1 januari 2014 is de minimale leeftijd voor alcoholgebruik in Nederland verschoven naar 18+, dit geldt uiteraard ook voor bezoekers van De Buze. Voor bezoekers boven de 18 hebben wij (bij twijfel over leeftijd) speciale bandjes, deze zijn bij de entree verkrijgbaar.   De bandjes zijn bedoeld voor mensen tussen de 18 en 25 jaar oud, tot deze leeftijd zullen wij vragen naar legitimatie bij de entree en/of de bar. De polsbandjes zijn altijd bij de entree verkrijgbaar op vertoon van identiteitsbewijs.   Het gebruik van alcohol onder de 18 is verboden, hier wordt dus ook op gecontroleerd door het aanwezige personeel. Net als in het dagelijks leven is het verplicht om identiteitsbewijs bij je te hebben, ben je niet in het bezit hiervan dan kunnen wij je de toegang tot De Buze weigeren.

DISCLAIMER:
Poppodium De Buze besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. De Buze is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet of technische storingen. Alle informatie is onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. 

KAARTVERKOOP & PRIVACYBELEID
De Buze behandelt je persoonsgegevens op een manier die in overeenstemming is met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, wat betekent dat jouw gegevens alleen worden gebruikt voor datgene wat hierboven beschreven is tenzij anders overeengekomen is. 

Om een bestelling te verwerken hebben we je persoonsgegevens nodig. Je persoonsgegevens worden verwerkt in ons klantenbestand. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Je e-mailadres kunnen wij (indien je daar toestemming voor hebt gegeven bij aanmelding) gebruiken om je via e-mail op de hoogte te houden van nieuws. Bijvoorbeeld als een concert waarvoor je kaarten hebt gekocht is afgelast of om te melden dat er een topartiest naar De Buze komt. Wij zullen je maximaal 2 keer per maand mailen. 

Je betaalgegevens zijn beveiligd tegen misbruik. Voor je online betaling maken wij gebruik van betaalmethoden die door de banken zijn goedgekeurd en uitgebreid zijn beveiligd. 

TENSLOTTE
Bedenk in alle gevallen dat je voor jouw en ieders plezier in de Buze komt. Wees verstandig en ken je grens. Denk bij het verlaten van het terrein aan de buren en omgeving. Wat ons betreft wordt Poppodium de Buze een groot succes. Hier hebben wij jouw medewerking bij nodig.

© 2024